Lindner 8098 Muntreiniger voor koper/nikkel 250 ml.

12,95

Lindner 8098

Uitverkocht

Artikelnummer: LD8098 Categorie:

Beschrijving

Lindner 8098 Muntreiniger voor koper/nikkel.

Dompelbad – reinigt, de-oxideert, onderhoudt, met een geoptimaliseerd anti-aanslag oppervlak en bescherming (ATP7).
Met kinderbeveiliging.

Inhoud: 250 ml

Aanvullende informatie:
Gebruiksaanwijzing: Plaats munten in het mandje en laat enkele seconden ondergedompeld. Afspoelen met water en afdrogen.
Na huidcontact: Spoelen met veel water. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen voor hergebruik. Bij aanhoudende huidirritatie een arts raadplegen.
Na oogcontact: Spoel het geopende oog gedurende enkele minuten onder stromend water. Indien mogelijk contactlenzen verwijderen en verder spoelen met water. Als de symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
Na inslikken: In geval van braken, let op het risico van aspiratie. Mond spoelen met veel water (alleen als het slachtoffer bij bewustzijn is).
Na inademing: Voor frisse lucht zorgen. Bij ademhalingssymptomen: Medisch advies inwinnen/arts raadplegen. Bij twijfel of als er symptomen zijn, medisch advies inwinnen.

Waarschuwing:
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanwijzing: Als medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket van het product bij de hand. Buiten bereik van kinderen houden. Handen grondig wassen na gebruik. Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gezichtsbescherming.
NA OOGCONTACT: Spoel het geopende oog enkele minuten onder stromend water. Indien mogelijk contactlenzen verwijderen en blijven spoelen met water. Bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen. Bij opslag achter slot en grendel bewaren. Niet in riool of rivier lozen. Verwijderen volgens officiële voorschriften.
Voor meer informatie controleer safety data sheet.

Ingrediënten:
1- < 5% citric acid, monohydrate, < 1% thiourea; Thiocarbamide, 1- < 5% phosphoric acid, ortho-phosphoric acid.

Extra informatie

Gewicht 350 g