Veel gestelde vragen – Kluizen

Wat betekenen de termen BRANDWEREND en INBRAAKWEREND?

BRANDWEREND:

De temperatuur van een brand wordt beïnvloed door verschillende zaken zoals:
– De tijdsduur van de brand
– Verschillende materialen
– Is het een lopend of een stilstaand vuur

Brandwerende testen
Feit is dat de gemiddelde temperatuur van een brand kan oplopen tot 600 à 800 °C. In extreme gevallen kan de temperatuur zelfs stijgen tot 1000 °C

Bescherming tegen brand van papier of datadragers
Brandwerende producten zijn zo gemaakt dat ze ervoor zorgen dat de binnentemperatuur van de kast lager blijft dan de temperatuur waarbij papier of data beschadigd wordt. Papier beschadigt of kan zelfs vergaan boven een temperatuur van 175°C. De kritieke grens voor magnetische informatiedragers en digitale datadragers ligt al op ca. 50 °C.
Boven deze temperatuur is de kans groot dat de gegevens op de media verloren gaan. In een kluis die bijvoorbeeld 1 uur is getest tegen brand voor papier zijn uw back-up tapes dus niet beschermd tegen brand. Om uw media te beschermen, heeft u een datasafe nodig. Behalve tegen brand beschermen datasafes namelijk ook tegen vocht, stof en roetdeeltjes. Wel zijn er voor sommige brandkasten databoxen die gebruikt
kunnen worden in een brandwerende kluis. Hierdoor heeft u de perfecte bescherming tegen zowel brand als diefstal voor uw papieren en data.

Wilt u uw documenten tegen brand beschermen, kies dan voor één van de geteste brandwerende kluizen.
Brandwerende testen vinden plaats bij onafhankelijke testinstituten in diverse landen.
Er zijn diverse brandwerende standaarden volgens welke een brandkast getest kan worden. De brandkasten worden getest bij hoge temperaturen. Getest wordt of de kluis de inhoud voldoende beschermt. Sommige standaarden hebben zelfs een valtest waarbij wordt getest of de beschermende werking niet nadelig wordt beïnvloed wanneer de brandwerende kast tijdens een brand door een verdiepingsvloer zakt.
De brandwerendheid wordt uitgedrukt in minuten, gevolgd door de P van papier of DIS voor data. Deze teststandaarden geven aan hoelang een brandwerende kast papier of data beschermt bij een grote brand.

De brandwerende kasten aangeboden op deze site hebben de volgende certificering:

1 uur brandwerend tot ongeveer 1000 °C
Valtest tot 4.5m.

Papier: UL72 class 350 – 1 hour
Data: UL72 class 125 – 1 hour

ETL:
Speciaal voor het brandwerend opbergen van digitalevmediadragers zoals cd’s, dvd’s en memorysticks. Een ETL verified safe is dus niet geschikt voor het opbergen van magnetische informatiedragers als tapes en diskettes.

  • ETL getest (60 min. brandwerend en 24u. waterproof in waterniveau 12 cm)

INBRAAKWEREND:

Volgens deze normen moeten kluizen getest worden door een onafhankelijk testinstituut volgens de norm EN 1143-1. In de testinstituten gaan ervaren mensen aan de slag met de kluis om deze open te breken. De verkregen resultaten worden omgezet in een weerstandswaarde. Hierin wordt rekening gehouden met factoren als tijd en gereedschap.
Aan de hand van de testresultaten wordt een kluis ingeschaald in een bepaalde weerstandsklasse.

Inbraakwering volgens EN14 450 (Security Level 1 & 2):
EN 14 450 is de normering voor licht inbraakwerende kasten, geschikt voor eenvoudige risico’s. De bijbehorende classificaties S1 en S2 staan op het label aan de binnenzijde van de deur. Voluit heten deze Securitylevel 1 en Securitylevel 2.

De aangeboden DRS VECTOR Kluizen hebben EN 14 450 Security level 2 certificering

Let op: kasten tot 1000 kg moeten altijd deugdelijk verankerd zijn om de richtlijnen te volgen.